Solja Krapu-Kallio

drottninggatan bild.JPG

Föreställning: Drottninggatan

Av: Anne Wuolab, Anna Holmström Degerman, Solja Krapu-Kallio

Medverkande: Anne Wuolab, Anna Holmström Degerman, Solja Krapu-Kallio

Moderator: Carl-Axel Gyllenram

Språk: Svenska och nordsamiska

Längd: 90 minuter

Bokning: soljakrapu@gmail.com

Drottninggatan

Under hösten 2018 genomfördes turnén "Drottninggatan" med tre författare som var och en skrivit feelgoodlitteratur som utspelar sig i Norrland. Som avslutning på varje författarsamtal med moderatorn Carl-Axel Gyllenram kröntes Anne Wuolab, Anna Holmström Degerman och Solja Krapu-Kallio till norrlandsfeelgooddrottningar.